Lomakkeella voi ilmoittautua mukaan MyData -allianssiin ja sen jakelulistalle. Allianssi on MyDatan parissa aktiivisesti toimivien organisaatioiden foorumi (tapaamiset noin 2 kk välein). Mukana olijat suunnittelevat tai toteuttavat MyData -pilotteja tai ovat muulla tavalla sitoutuneet tukemaan kehitystä. Tapaamisten yhteydessä esitellään muutamia mukana olevien organisaatioiden MyData caseja.

Lomakkeella annetut tiedot voidaan jakaa muille MyData Allianssissa mukana oleville. Säännöllisesti MyData Allianssin tapaamisiin osallistuvien organisaatioiden nimet listataan mydata.fi sivuilla.