Käyttäjätarinat on kerätty työpajojen yhteydessä pyytämällä osallistujia kuvaamaan erilaisissa rooleissa (kansalainen, yhteisön edustaja) MyDatan mahdollistamia palveluideoita. Käyttäjätarinoita ylläpidetään erillisessä dokumentissa osoitteessa http://okf.fi/mydata-tarinat ota yhteyttä jogi [a] okf.fi mikäli haluat lisätä uusia käyttäjätarinoita tietokantaan.

Käyttäjätarinan formaatti on ketterän sovelluskehityksen menetelmistä. Käyttäjätarina kuvaa kuka tekee ja mitä, sekä mikä hyöty tästä toiminnasta seuraa.

Minä <roolissa> toivoisin, että <palveluidea>, jotta <kuvaa hyötyjä ja mahdollisuuksia>.


MyData Helsinki projektissa kerätyt käyttäjätarinat.

Nr. Toimija Tarina
1 Asumistuen hakijana Asumistuen hakijana toivoisin, että näkisin yhdestä paikasta kaupungin eri palveluissa itseeni liittyvät tiedot, jotta saisin koottua tukihakemuksen tekemistä varten vaaditut tiedot helposti.
2 Auton hankkijana Auton hankkijana toivoisin, että näkisin netistä aluepysäköinnin aluerajat ja hinnat, jotta ymmärtäisin pysäköinnin kustannukset ennakkoon.
3 Hammaslääkäriajan hakijana Hammaslääkäriajan hakijana toivoisin, että sama terveysselvityslomake kelpaisi niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella ja voisin tallentaa täytetyn lomakkeen itselleni, jotta minun ei tarvitsisi joka kerta erikseen täyttää sanoja tietoja.
4 Joukkoliikenteen käyttäjänä Joukkoliikenteen käyttäjänä toivoisin, että voisin antaa turvallisesti omia tietojani (esim. GPS. omat matkat ja linjat) HSL:lle, jotta saisin parempaa palvelua, kuten poikkeustiedotteet.
5 Kahden lapsen isänä Kahden lapsen isänä toivoisin, että voisin nähdä yhteenvedon kaupungin tarjoamien palvelujen hinnoista, jotta voisin paremmin ennakoida perheen kuluja.
6 Kaupungin palvelujen kehittäjänä Kaupungin palvelujen kehittäjänä toivoisin, että kaupunkilaiset antaisivat käyttööni paikkatietoa mm. kävelyyn, pyöräilyyn ja autoiluun liittyen, jotta voisin suunnitella parempia ratkaisuja.
7 Kaupungin palveluverkon suunnittelijana Kaupungin palveluverkon suunnittelijana toivoisin, että muuttoa suunnittelevat voisivat tehdä kaupungille ”heads-upin” muuttosuunnitelmistaan etukäteen, jotta suunnittelun tukena olisi myös ennakointitietoa, jota voidaan myöhemmin verrata toteutuneisiin muuttoihin.
8 Kaupungin tiloja säännöllisesti käyttävänä Kaupungin tiloja säännöllisesti käyttävänä toivoisin, että että saisin tilavarausjärjestelmän kautta ennakkoon tiedot mahdollisista tilojen käyttöön liittyvistä muutoksista (remontit, muut varaukset), jotta voisin varautua muutoksiin oman toimintani suunnittelussa.
9 Kaupunkiin juuri muuttaneena Kaupunkiin juuri muuttaneena toivoisin, että voisin selailla kaupungin eri palveluja ja tutustua niihin yhden ”palveluhakemiston” kautta, jotta säästäisin aikaa ja löytäisin helposti itseäni kiinnostavat palvelut.
10 Kaupunkilaisena Kaupunkilaisena toivoisin, että voisin ylläpitää osoitetietojani yhdessä paikassa, mistä ne siirtyisivät automaattisesti eteenpäin, jotta jotta erilaisten kaupungin ja muiden tarjoamien palvelujen käyttöönotto olisi helppoa.
11 Kaupunkilaisena Kaupunkilaisena toivoisin, että minulle tarjottaisiin proaktiivisesti kaupungin palveluja omien tarpeitteni mukaisesti, jotta minun ei tarvitsisi erikseen muistaa hakea palveluja, joihin olen oikeutettu.
12 Kirjaston käyttäjänä Kirjaston käyttäjänä toivoisin, että kirjastolla olisi sovellus, jolla voisi osallistua esim. lukuhaasteeseen, nähdä oman lainaushistorian ja tagata kirjoja esim. ”luettu”, ”suosittelen”, ”jäi kesken”, jotta voisin vuorovaikuttaa muiden lukijoiden kanssa ja innostua uusista kirjoista.
13 Kirjaston käyttäjänä Kirjaston käyttäjänä toivoisin, että voisin helposti siirtää kirjastosta lainaamieni kirjojen tiedot omaan GoodReads -palveluun, jossa ylläpidän omaa lukulistaani., jotta jotta lukulistani pysyisi ajan tasalla
14 Kirjaston käyttäjänä Kirjaston käyttäjänä toivoisin, että voisin nähdä aikajanalla oman lukuaktiivisuuteni esimerkiksi aihepiirien mukaisesti, jotta ymmärtäisin, milloin olen käyttänyt aikaa jonkun asian tutkimiseen.
15 Kolmen lapsen äitinä Kolmen lapsen äitinä toivoisin, että saisin automaattisesti esitäytetyn päiväkotipaikkahakemuksen heti allekirjoitettuani vuokrasopimuksen kaupungin asuntoihin, jotta oma muuttaminen olisi helpompaa.
16 Korkeasta kolesterolista kärsivänä Korkeasta kolesterolista kärsivänä toivoisin, että saisin teveyskeskuksessa otetut labratulokset automaattisesti digitaaliseen terveyspäiväkirjaani, jotta voisin keskustella niistä ravintoterapeuttini kanssa, jolla on näkymä samaan terveyspäiväkirjasovellukseen.
17 Kulttuurin ystävänä Kulttuurin ystävänä toivoisin, että museokortilla olisi oma sovellus, jotta saisin käyntihistoriani pohjalta tehtyjä hyviä suosituksia esim. kaupunginmuseon näyttelyistä kaupunginorkesterin konserteista jne. sekä voisin hoitaa varausten tekemisen ja lippujen ostamisen yhdestä paikasta.
18 Kuntalaisena Kuntalaisena toivoisin, että saisin paremmin tietoa vapaaehtoistapahtumista, joihin vapaaehtoisryhmäni voisi osallistua, jotta meiltä ei menisi mielenkiintoisia tapahtumia sivu suun
19 Kuntoilevana stadilaisena Kuntoilevana stadilaisena toivoisin, että kaupungin tarjoamien liikuntapalvelujen, kuten ryhmäliikunnan vuorolistojen tiedot saisi kalenterisyötteenä, jotta voisin helposti laittaa haluamani liikuntatunnit näkymään omaan kalenteriini, joka myös pysyisi ajantasalla, jos tulee aikataulumuutoksia.
20 Kuntokuurin hiljattain aloittaneena Kuntokuurin hiljattain aloittaneena toivoisin, että saisin kaupungin liikuntapalveluista kuten uimahallikäynneistä helposti oman käyttödatani (liikuntakortti) ulos, jotta voisin välittää sen liikuntavalmentajalleni.
21 Kuraattorina Kuraattorina toivoisin, että näkisin WILMAsta tapaamani oppilaan tiedot, jotta voisin paremmin ymmärtää hänen tilannettaan ja auttaa.
22 Lapsen hankintaa suunnittelevana Lapsen hankintaa suunnittelevana toivoisin, että voisin ilmoittautua alueeni päivähoitojonoon jo ennen lapsen syntymää ja samalla viestittää muutenkin kaupungin suuntaan lapsenhankinta-aikomuksesta, jotta saisin päivähoitopaikan helposti ja kaupunki osaisi resursoida alueeni päivähoitopaikkoja oikein.
23 Lukutoukkana Lukutoukkana toivoisin, että että mennessäni kirjastoon tai kirjojen verkkokauppaan (esim. Elisa Kirja) nämä ”tietäisivät” toisistaan, jotta minulle osattaisiin suositella oikeita kirjoja, eikä esimerkiksi sellaisia, jotka olen jo lukenut tai hankkinut toisaalta.
24 Muuttoa suunnittelevana Muuttoa suunnittelevana toivoisin, että voisin tarkastella millaisia itseäni kiinnostavia harrastuspaikkoja ja mahdollisuuksia eri alueilta löytyy, jotta voisin huomioida tämän uuden asunnon valinnassa.
25 Neuvola-kävijänä Neuvola-kävijänä toivoisin, että saisin kännykkääni ajanvarausehdotukset, jotka voisin hyväksyä tekstiviestillä tai halutessani siirtää niitä, jotta välttäisin turhat peruuntumiset ja ylimääräiset maksut käyttämättömistä ajoista.
26 Rakentajana Rakentajana toivoisin, että olisi yksi palvelu, jossa kaikki tarvittavat ja haetut luvat sekä niiden käsittelyprosessi olisi visualisoituna, jotta rakentamiseen liittyvä lupaprosessi olisi selkeä ja yksinkertainen.
27 Reittiopas -sovelluksen käyttäjänä Reittiopas -sovelluksen käyttäjänä toivoisin, että sovellus osaisi kalenteritioetojeni, aikaisempien matkojen (esim. HSL matkakortin käyttöhistoria) ja sijaintini perusteella ”arvata” seuraavat matkani ja esittää reittiehdotukset automaattisesti, sekä muistuttaa minua lähtemään ajoissa, jotta sovelluksen käyttö olisi vaivatonta kiireessä ja myöhästelisin vähemmän.
28 Sähköpostitulvasta kärsivänä kaupunkilaisena Sähköpostitulvasta kärsivänä kaupunkilaisena toivoisin, että voisin tehdä viestiasetusten (esim. suoramarkkinointikieltojen) säätämisen yhdestä paikasta kerralla kaikkiin kaupungin palveluihin ja järjestelmiin, jotta en saisi ylimääräisiä viestejä.
29 Sosiaaliviraston asiakaspalvelijana Sosiaaliviraston asiakaspalvelijana toivoisin, että minulla olisi näkymä asiakkaan osoitehistoriaan (mahdollisesti visualisoituna), jotta ymmärtäisin paremmin asiakkaan taustoja (esim. onko muuttamut paljon) ja voisin siten auttaa paremmin.
30 Tapahtumajärjestäjänä Tapahtumajärjestäjänä toivoisin, että voisin varata kaupungin eri tiloja keskitetystä palvelusta, jotta minun ei tarvitsisi opetella tekemään asioita eri tavalla eri paikoissa (vrt. kirjastojen tilat, koulujen tilat, jne.).
31 Terveystarkastukseen menijänä Terveystarkastukseen menijänä toivoisin, että rokoitustietoni olisivat digitaalisina sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon käytettävissä, jotta en joutuisi huolehtimaan pahvisen rokotuskortin säilyttämisestä.
32 Työkseni paljon lukevana (tutkija) Työkseni paljon lukevana (tutkija) toivoisin, että voisin helposti ylläpitää ja selata lukuhistoriaani ja omia muistiinpanojani eri kirjoista yhdessä paikassa, jotta voin jälkeenpäin tehdä hakuja ja palata muistiinpanoihini, kun kirjoitan itse synteesiä lukemastani.
33 Työttömänä työnhakijana Työttömänä työnhakijana toivoisin, että oman osaamisen voisi esittää muodossa, joka tukisi työnhakuani, jotta siitä olisi minulle myös työnhaussa hyötyä
34 Vakavan sairauden kokeneena Vakavan sairauden kokeneena toivoisin, että minulla olisi oikeus unohtaa, jotta sairauden muisto ei nousisi aina esille, kun katson terveystietojani.
35 Vanhan talon omistajana Vanhan talon omistajana toivoisin, että omistamaani kiinteistöä koskevat kaupungin hallussa olevat digitaaliset aineistot ja piirustukset olisivat käytettävissäni, jotta remonttien suunnittelu ja toteutus olisi vaivattomampaa.
36 Vanhempainvapaan lopettamista suunnittelevana Vanhempainvapaan lopettamista suunnittelevana
toivoisin, että voisin ilmoittaa lapsilleni asuinpaikan nojalla osoitetun päivähoitopaikan ”hoitopaikkojen vaihtopiiriin”, jotta saisin lapsilleni sellaisen hoitopaikan, joka on logistisesti minulle helpommassa paikassa työmatkani varrella.
37 Vanhempana Vanhempana toivoisin, että neuvola-aikana kertynyt terveystieto siirtyisi kouluterveyden puolelle, jotta lapseni saisi hoitohistoriaansa perustuvaa hoitoa.
38 Vanhempana Vanhempana toivoisin, että koulu-ilmoittautuminen ja matkakorttioikeus tulisi automaattisesti, jotta minun ei tarvitsisi muistaa tehdä ilmoittautumisia ja hakemuksia.
39 Vuotuisen tapahtuman järjestäjänä Vuotuisen tapahtuman järjestäjänä toivoisin, että aikaisemmin antamiani tietoja ei tarvitsisi joka vuosi täyttää uudelleen, vaan ne löytyisivät defaulttina, jotta voisin muuttaa vain relevantit tiedot eikä minun tarvitsisi nakutella perustietoja uudelleen.
40 Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttäjänä Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttäjänä toivoisin, että tietojani voisi siirtää/antaa käyttöön helposti toiselle toimijalle ja sairaankuljetukseen (Kela, Verottaja), jotta asiointini toisten toimijoiden kanssa helpottuisi.
41 YLE Areenan käyttäjänä YLE Areenan käyttäjänä toivoisin, että että Areena osaisi suositella minulle sisältöjä sen perusteella, millaisia kirjoja olen pitkän lukijahistoriani aikana lainannut kirjastosta, jotta löytäisin helpommin laajasta valikoimasta esimerkiksi minua kiinnostavat elokuvat ja dokumentit.
42 Yritysneuvojana Yritysneuvojana toivoisin, että näkisin kootusti kaikki yhteen yritykseen liittyvät sähköisen asioinnin tiedot, jotta voisin palvella kokonaisvaltaisemmin ja vähentää yritykselle koituvaa kuormaa.